Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực;

Bước 2: DƯỢC LIỆU HÒA BÌNH xác nhận đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: DƯỢC LIỆU HÒA BÌNH chuyển hàng;

Bước 4: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;

Trong các trường hợp, khách hàng có thể liên hệ với DƯỢC LIỆU HÒA BÌNH qua đường dây nóng   hoặc để lại lời nhắn tại email để được hỗ trợ DƯỢC LIỆU HÒA BÌNH chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp trên DƯỢC LIỆU HÒA BÌNH, thực hiện quy định của Pháp Luật về giao kết hợp đồng, đặt hàng, thanh toán.